Return Policy and Return Form

Har ni fått förhinder och inte kan deltaga som planerat har vi följande policy:

1. Vi försöker hitta en annan deltagare för att undvika kostnader för dig som redan har betalat men inte kan delta....
Lyckas detta får ni hela kursavgiften tillbaka!

2. Lyckas inte detta gäller följande:
a. Uppsägning 2 veckor innan kursen får ni tillbaka 80% av kursavgiften
b. Uppsägning 1 vecka innan kursen får ni tillbaka 50% av kursavgiften

Download Sample Return Form