Datum: 26.5-28.5 / 3 dagar/ Tider: 09.00-13.00/ Pris: 2.250:- (inkl. moms)

Datum: 9.7-11.7 / 3 dagar/ Tider: 09.00-13.00/ Pris: 2.250:- (inkl. moms)

AKVARELL

KURSLEDARE : Steve Bettman / Deltagare: Minimum 6  - Maximum 12

Kursen med Steve Bettman består av 12 olika teman.

Vi går igenom färgteori, valör, färglära, att måla i lager, mejsling, komposition, washes och glazes, kroppen, ansikte, negativ målning, special effekter.

Vi avslutar kursen med en inramningslektion för alla mästerverk som vi har producerat under kursens gång.


Steve växte upp på U.S.A’s västkust. Redan vid tidig ålder fattade han tycke för akvarellkonst och målade flitigt på egen hand.

Senare som bosatt i Honolulu, Hawaii engagerade sig Steve i Hawaii Watercolor Society. Under denna period gick Steve ett flertal kurser under olika internationellt kända akvarellkonstnärer bl.a. Don Andrews, Arne Westerman, Jane Hofstetter, Eric Wiegardt, Jean Grastorf, Rita Argen Auerbach. Dessutom målade han regelbundet med Roger Whitlock under en 5-årsperiod. Whitlock, liksom Don Andrews, är direkt kopplade till “The California School” genom att han har studerat under Robert E. Wood.

Stilen beskrivs som färgstark  snabba självsäkra penseldrag. Färgena blev blandat på papperet. Denna stil har självklart influerat Steve. Dock har han nu som bosatt i Sverige, anpassat paletten till det nordiska ljuset färgerna.